Lesbi en YouTube, ja dat gaat samen. We zagen hier alleen vrij weinig van op YouTube. Ja, wel Amerikaanse kanalen, …