Als kind een scheiding meemaken is niet makkelijk. Mijn ouders gingen scheiden toen ik 16 jaar oud was en de ouders van Joyce gingen scheiden toen ze 5 jaar oud was. Bij ons beiden verliep het hele proces van de scheiding niet eenvoudig. Er waren vele ruzies, problemen en het gevoel te moeten kiezen tussen vader of moeder. Een scheiding van je ouders heeft een flinke impact op je. Het verandert je als mens, of je dit nu wilt of niet. Ik had, toen ik 16 jaar oud was, nooit verwacht dat mijn ouders zouden gaan scheiden. Dat was iets wat in andere families gebeurde, maar niet in die van ons.

Bewust en onbewust krijg je als kind van gescheiden ouders allerlei dingen mee. Dit kan ervoor zorgen dat je over bepaalde zaken anders gaat denken. Het kan bijvoorbeeld zorgen voor een gevoel van wantrouwen op het gebied van de liefde. Ook kan je hierdoor het gevoel blijven hebben te moeten kiezen tussen je vader en moeder. In deze blog beschrijf ik 10 dingen die je als kind van gescheiden ouders zou kunnen ervaren. Ik ben benieuwd welke punten je herkent.

wat kinderen van gescheiden ouders herkennen♥ Trouwen op huwelijkse voorwaarden
Ondanks dat ik enorm veel houd van Joyce, zou ik nooit trouwen in gemeenschap van goederen. Ik heb bij mijn ouders gezien hoeveel problemen dit kan opleveren. Ook zij gingen er 25 jaar eerder niet vanuit dat ze ooit zouden gaan scheiden en ruzie zouden maken over geld en van alles en nog wat. Je weet nooit hoe je leven zal verlopen en hoe een persoon kan veranderen na bepaalde gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een scheiding.

♥ Een muur om je heen
Door de scheiding van je ouders heb je toch het idee te zijn verlaten door iets wat veilig en vertrouwd was. Dit kan ervoor zorgen dat je meer afstand bent gaan houden van de mensen om je heen. Je hebt een soort van onzichtbare muur om jezelf heen gebouwd waar mensen niet zomaar doorheen kunnen. Je wilt er eerst zeker van zijn dat de mensen die je benaderen je niet zomaar weer in de steek zullen laten.

♥ Gehecht aan spullen
Door de scheiding van je ouders ben je erachter gekomen dat mensen van wie je houdt je zomaar kunnen verlaten. De enige houvast die je wel hebt, dat wat niet zomaar weggaat, zijn jouw eigen spullen. Dit maakt dat je hier extra aan gehecht bent. Ik heb dit zelf niet zo met spullen. Ik ben daarentegen soms wel zuinig, omdat ik altijd in mijn achterhoofd heb dat er een punt kan komen in mijn leven dat ik geld nodig heb. Ik wil daarom graag zo onafhankelijk mogelijk zijn.

♥ Kiezen tussen ouders
Als ouders niet in goed overleg uit elkaar gaan en er komt veel ruzie bij kijken, dan is de kans groot dat je het gevoel krijgt partij te moeten kiezen. Je moeder vraagt om feedback of je vader is duidelijk tegen jou over wat je moeder allemaal verkeerd gedaan heeft. Het is lastig om dan onpartijdig te blijven, omdat je dan het gevoel hebt beiden teleur te stellen. Dit gevoel van te moeten kiezen kan ook na de scheiding blijven aanhouden waardoor je afwisselend een voorkeur hebt voor je vader of je moeder.

wat kinderen van gescheiden ouders herkennen♥ Hekel aan bedriegers
Als je vader of moeder vreemd is gegaan tijdens hun huwelijk en dit heeft bijgedragen aan de scheiding kan het goed zijn dat je een extra grote hekel hebt gekregen aan leugens en bedriegers. Dit kan trouwens ook het geval zijn als er geen sprake was van bedrog bij je ouders. Je hebt dan net even wat meer dan anderen een hekel aan leugens en bedrog omdat dit de relatie tussen twee mensen in gevaar kan brengen en dat wil je het liefst voorkomen omdat je reeds hebt ervaren hoeveel pijn en verdriet dit met zich mee kan brengen.

♥ Extreem kritisch
Het is niet altijd even makkelijk om andere mensen te vertrouwen, omdat je reeds hebt meegemaakt dat liefde niet onvoorwaardelijk is en gemaakte afspraken kunnen worden verbroken. Dit maakt dat je eerst heel veel van iemand wilt weten alvorens je je kwetsbaar durft op te stellen richting die persoon. De betreffende persoon moet als het ware een test ondergaan die bepaalt of hij/zij voldoet aan jouw eisen. Je bent dus eigenlijk extreem kritisch richting andere mensen. Dit is wel iets wat ik herken. Het is niet zo dat ik mensen aan een hele test onderwerp, maar ik ben wel zeer kritisch als het gaat om wie ik toelaat tot mijn werkelijke gevoelens en gedachtes.

♥ Graag willen praten
Je bent meer dan gemiddeld alert op mogelijk conflicten en negatieve gevoelens die kunnen leiden tot een conflict. Je weet waar ruzies toe kunnen leiden en wil daarom graag oplossen wat opgelost kan worden. Geen open einde bij discussies, geen vage uitspraken met een dubbele betekenis, nee gewoon duidelijke taal. Je wilt graag communiceren. Dit is zeker iets wat ik herken, al weet ik niet of dit het gevolg is van een scheiding. Ik vind het heel vervelend als conflicten blijven voortslepen of als er negatieve gevoelens spelen die niet worden uitgesproken. Ik wil niet met ruzie naar bed, want dan slaap ik niet. Ik wil geen afscheid nemen van iemand als er nog iets speelt. Ik praat liever door tot diep in de nacht totdat iets uitgesproken en opgelost is.

wat kinderen van gescheiden ouders herkennen♥ Gehecht aan broers en zussen
De enige die hetzelfde meegemaakt heeft als jou en weet hoe het voelt dat jouw ouders uit elkaar gegaan zijn, is jouw broer of zus. Dit maakt dat je misschien een sterkere band met hem of haar hebt. Bewust of onbewust. Je kunt ervaringen en gevoelens over de scheiding met elkaar delen, zonder eerst alles uit te hoeven leggen. Mijn broer woonde al niet meer thuis toen mijn ouders gingen scheiden, waardoor het voor mij toch anders was. Joyce daarentegen woonde in die periode wel samen met haar zus. Ze had hierdoor een extra hechte band met haar.

♥ Nooit trouwen
Vroeger had je misschien een droombeeld bij trouwen, maar nadat je je ouders en vele mensen om je heen uit elkaar hebt zien gaan, heb je er weinig meer mee. Je vindt het huwelijk maar onzin omdat de gelofte die je aflegt te vaak niets voor blijkt te stellen. Joyce zei vroeger tot haar 16de ook altijd dat ze nooit wilde trouwen. Gelukkig denkt ze daar nu wel een beetje anders over, al vindt ze het nog steeds niet écht iets van waarde. Ik denk dat ik het hier deels wel mee eens ben.

♥ Angst voor relaties/ verbinding
Je bent bang om een relatie aan te gaan omdat je bang bent voor mislukking. Je wilt niet ook dat jouw relatie wordt verbroken. Dat voelt dan extra als falen, juist omdat je niet dezelfde fout wilt maken als je ouders. Je stelt je hierdoor wat afstandelijk op en je vindt het lastig om een relatie serieuzer te laten worden.

Wat herken jij?