‘Homoseksualiteit afkeuren mag, zolang scholen zorgen voor een veilig leerklimaat’, zei minister Arie Slob van Onderwijs op 9 november 2020. Hij doelde op reformatorische scholen die het recht zouden hebben om ouders van kinderen een verklaring te laten ondertekenen waarin ze homoseksualiteit afwijzen op basis van het geloof. Programmamaker Yora Rienstra besloot aangifte te doen en laat in Ik deed aangifte tegen de minister van Onderwijs zien hoe het is om LHBTQIA+-er te zijn op een (orthodox) religieuze school.

Depressies en zelfmoord
Hoe is het om gay te zijn op een (orthodox) religieuze school? Wie zijn de jongeren voor wie de situatie soms zo hopeloos voelt dat bij hen depressies en zelfmoorden vaker voorkomen dan bij andere jongeren? Gewapend met open vizier, empathie, zelfspot en nieuwsgierigheid gaat Yora Rienstra het gesprek aan met deze jongeren, hun ouders, de scholen en verschillende instanties die zich inzetten voor LHBTQIA+-ers.

Werk aan de winkel
Wat is ieders worsteling met dit thema? Welke voorlichting wordt gegeven en waar is nog werk aan de winkel? Een eerlijke blik in de onderwijswereld leert dat ook binnen de (orthodox) religieuze scholen beweging is.

De maker 
Yora Rienstra (1981) is cabaretier, actrice en radio DJ. Ze studeerde in 2006 af aan de Amsterdamse Toneelschool& Kleinkunstacademie. Yora maakte zes theaterprogramma’s en was tot 2019 vaste presentatrice van het BNNVARA-programma Rambam. Ook presenteert ze de Nieuws Updates online bij het AD.

‘Aangifte doen is een statement maar wat bereik je er mee? Doordat ik daarna schrijnende berichten kreeg van jonge LHBTQIA+-ers die me vertelden hoe complex het is om gay te zijn op een religieuze school, besloot ik om die verhalen over het voetlicht te brengen. Door op een open manier en met zelfspot in gesprek te gaan met jongeren, ouders en scholen hoop ik een verbindende stap te maken.’ ~ Yora

Ik deed aangifte tegen de minister van Onderwijs is een co-productie van VPRO en Human Factor en is donderdag 5 augustus te zien om 20.55 uur bij VPRO op NPO 3.

Voor meer informatie: vpro.nl/ikdeedaangifte
Beeld: Yora Rienstra in gesprek met oud-leerling © VPRO