Privacyverklaring

Privacyverklaring Ik Vrouw van Jou

Ik Vrouw van Jou, gevestigd aan Zielhorsterweg 85A 3813 ZX Amersfoort. Ik Vrouw van Jou is eindverantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Ik Vrouw van Jou
Zielhorsterweg 85A
3813 ZX Amersfoort

 1. Hemkes is de Functionaris Gegevensbescherming van Ik Vrouw van Jou. Zij is te bereiken via ikvrouwvanjou@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ik Vrouw van Jou verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en ons forum en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ik Vrouw van Jou verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ikvrouwvanjou@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ik Vrouw van Jou verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik Vrouw van Jou neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik Vrouw van Jou bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Geslacht, e-mailadres, Ip-adres: tot wederopzegging lidmaatschap forum.
 • Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type: 1 jaar.
 • Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende bijzondere persoonsgegevens: Gegevens van personen jonger dan 16 jaar > tot wederopzegging lidmaatschap forum.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik Vrouw van Jou verstrekt deze gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ik Vrouw van Jou gebruikt functionele, analytische, social en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat en/of de cookies niet te accepteren bij betreden van onze website. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ik Vrouw van jou maakt gebruik van Google Analytics cookies, maar deelt deze gegevens met Google. Deze cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten. Hiervoor is een gebruiksovereenkomst afgesloten met Google. Je hebt als bezoeker de mogelijkheid om cookies te weigeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ik Vrouw van Jou en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ikvrouwvanjou@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen en te mailen vanaf het e-mailadres waarmee je bent aangemeld op het forum. Maak in de kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Na verificatie worden deze kopieën/gegevens direct verwijderd.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik Vrouw van Jou wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende LINK.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ik Vrouw van Jou neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ikvrouwvanjou@gmail.com.