Kan je aan iemands gezicht zien wat zijn of haar geaardheid is? Volgens een recent onderzoek in The Guardian kan dat met AI-technologie (artificial intelligence). Hiermee zou je op basis van een foto vrij goed kunnen achterhalen of iemand lesbisch, homoseksueel of heteroseksueel is. Dat klinkt als volkomen onzin, maar als we het artikel goed lezen lijkt er toch iets van waarheid in te zitten. Het onderzoek zou de vraag of er biologische (aangeboren) indicatoren zijn voor homoseksualiteit, mogelijk onderschrijven. Tegelijkertijd kan deze nieuwe technologie ook gevaarlijke gevolgen met zich meebrengen.

Door een formule los te laten op mannenfoto’s konden de onderzoekers van de universiteit van Stanford bij ruim tachtig procent correct inschatten of zij homo waren of niet. Bij vrouwen lag dit percentage iets lager, maar nog steeds werd de geaardheid bij 74 procent goed ingeschat door de computer. Hiermee wint de computer het van het menselijk oog: échte mensen gokken de geaardheid bij 65 procent van de mannen en bij 54 procent van de vrouwen correct.

Voor het onderzoek werd gekeken naar 35.000 foto’s afkomstig van dating websites, waarbij de seksuele voorkeur aangegeven was. Hierna werden verbanden gelegd door een bepaalde computer technologie. Hieruit blijkt dat bepaalde gezichtskenmerken mogelijk een verband hebben met de geaardheid. Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hebben vaker gender-atypische kenmerken en expressies in het gezicht. Dit betekent dat homoseksuele mannen vaker vrouwelijke gezichtskenmerken hebben en lesbische vrouwen vaker mannelijke gezichtskenmerken hebben.

Verder bleek dat homoseksuele mannen meestal wat smallere kaken, een langere neuzen en hogere voorhoofden hebben dan heteroseksuele mannen. Lesbische vrouwen hebben daarentegen vaker wat grotere kaken en kleinere voorhoofden in vergelijking met heteroseksuele vrouwen. Ons gezicht houdt dus waarschijnlijk meer van onze geaardheid verborgen, dan we in eerste instantie zouden denken…

Geaardheid te bepalen door gezichtskenmerkenDe kans dat de computer de geaardheid correct inschatte werd bovendien groter als er 5 foto’s getoond werden in plaats van eentje:  91 procent bij mannen en 83 procent bij de vrouwen. Het lagere percentage bij de vrouwen wordt verklaard door het feit dat vrouwen qua seksualiteit soms wat flexibeler zijn. Dit onderzoek ondersteunt de theorie dat homoseksualiteit aangeboren en geen keuze is.

Het nadeel van deze technologie is dat in de toekomst iemands geaardheid mogelijk, zonder dat iemand dit wil, kan worden bepaald. Dit kan bij jongeren niet alleen zorgen voor pestgedrag, maar in landen waar homoseksualiteit (nog) verboden is ook zeer gevaarlijk zijn. Het is daarom van wezenlijk belang dat goed onderzocht wordt hoe mensen hiervoor te beschermen, alvorens de technologie in verkeerde handen terecht komt…

Kan jij aan iemands gezicht zien of die homo/lesbisch of hetero is?