Lesbische stellen en homo stellen lijken werk en het huishouden meer gelijk te verdelen dan hetero stellen. Dit blijkt uit het rapport “Gelijk verdeeld? Een verkenning van de taakverdeling bij LHB-stellen”. Op basis van het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau lijkt het dat mensen die samenwonen met een partner van hetzelfde geslacht, meer loskomen van de traditionele rol verwachtingen. Zo verrichten vrouwen met een vrouwelijke partner bijvoorbeeld zeven uur per week meer betaald werk dan vrouwen die samenwonen met een man.

De partners van lesbische stellen en homo stellen werken – vaker dan heteroseksuele stellen – ongeveer evenveel uur als het gaat om betaald werk. De verschillen bij de verdeling van onbetaalde arbeid zijn bovendien minder duidelijk. Vooral de samenwonende vrouwen lijken huishoudelijke taken meer gelijk te verdelen dan heteroseksuele stellen.

De houdingen en ideeën van de deelnemende lesbische stellen en homo stellen zijn progressiever dan die van de heteroseksuele deelnemers aan het onderzoek. Zij zagen moeders bijvoorbeeld graag iets meer uren betaald werk verrichten, hoewel opvallend nog steeds minder dan vaders. Ze waren het minder daarnaast vaak eens met de stelling dat vrouwen beter geschikt zijn om voor hulpbehoevende naasten te zorgen.

Mensen met een partner van hetzelfde geslacht lijken ook progressievere houdingen te hebben waar het om gelijkheid in relaties gaat. Zij vinden het bijvoorbeeld relatief belangrijk dat beide partners de helft van het huishoudinkomen verdienen….

Lesbische stellen hebben meer gelijke taakverdelingEn wat vinden wij en hoe doen wij het?
Er is binnen onze relatie denk ik nog wel een klein beetje een gapend gaatje tussen wat we vinden en hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat. In principe willen we alles beiden zoveel mogelijk gelijk verdelen, maar in de praktijk werkt dat niet altijd even goed. Dit is ook echt een dingetje waar we beiden op moment dingen in willen veranderen.

Ik werk fulltime en Joyce werkt 30 uur per week. Daarnaast werken we beiden aardig wat uurtjes per week aan onze blog, maar de verdeling hiervan is niet 50/50. In tegenstelling tot vroeger (toen deed Joyce bijna alles in huis) is het huishouden nu weer wel wat beter verdeeld. Wat betreft onze houding t.o.v. de traditionele rolverdeling: Ja, we denken zeker dat hierin nog wel wat winst te behalen valt bij heteroseksuele stellen, tegelijkertijd moet je vooral doen binnen een relatie wat voor jou goed voelt.

Bron: Scp.nl
Fotografie: Anna Pruzhevskaya