Een tijdje geleden kreeg ik een uitnodiging voor een reünie. Het was een reünie van mijn basisschool. Toen ik de uitnodiging las ontstond er een wirwar aan gevoelens in mij. Ergens leek het mij wel bijzonder om na zoveel jaar weer eens terug te keren naar een plek waar je zoveel tijd door hebt gebracht als kind. Tegelijkertijd stond het me ook tegen. Ik heb het vaak niet naar mijn zin gehad op die school, niet omdat het geen leuk gebouw was, maar omdat ik regelmatig ruzie had met klasgenootjes. Als er vroeger op school een ruzie ontstond was het al snel ‘allen tegen één’, wat maakt dat ik vroeger weleens niet naar school durfde. Ik was dan ontzettend bang om door een grote groep kinderen gepest te worden. Dit is helaas ook gebeurd.

Ik ben vroeger regelmatig gepest. Ik herinner me het uitgelachen worden door groepjes klasgenoten, alleen zitten in de bus,  opgewacht worden met de fiets, uitgescholden worden voor lijk en skelet, uitgedaagd worden en zelf onder gestift worden. Dit heeft mijn zelfbeeld geen goed gedaan. Ik heb jarenlang het gevoel gehad minder waard te zijn dan anderen, raar te zijn, lelijk te zijn en ga zo maar door. Ik kon nooit geloven wanneer een jongen interesse in mij toonde. Ik dacht dan dat hij met zijn vrienden had afgesproken mij in de maling te nemen. Pesten heeft een flinke impact op mij gehad. Het is ook echt iets waar ik allergisch voor ben geworden. Ik kan het niet uitstaan als ik zie dat mensen gepest worden en ik kan overgevoelig reageren op mensen die me gewoon een beetje plagen.

8 redenen waarom mensen pestenHeb ik er behoefte aan om na zoveel jaar bij een reünie vrolijk te gaan kletsen met de mensen die hier vroeger een belangrijk aandeel in hebben geleverd? Ik zou het best leuk vinden om bepaalde klasgenootjes van toen terug te zien, maar zeker niet alle. Ga ik er dan enkel heen voor die aardige klasgenootjes en negeer ik de rest? Dat zie ik eigenlijk helemaal niet zitten. Ik heb er een tijd over nagedacht en uiteindelijk besloten om niet te gaan. Tijdens deze overweging, kwam ik ook terecht bij de gedachte dat die klasgenootjes allemaal hun eigen reden gehad zullen hebben om te pesten. Waarschijnlijk is een groot deel hiervan veranderd en zijn het gewoon leuke mensen. Toch voel ik niet de behoefte om hier nog enige energie in te steken. Wel deel ik in deze blog graag de 8 meest voorkomende redenen waarom mensen pesten. Het leek me waardevol om dit te delen voor de mensen die nu gepest worden of vroeger gepest zijn. Het kan je misschien een klein beetje ‘het waarom’ helpen te begrijpen. Pesten gebeurt trouwens niet alleen door kinderen, maar in allerlei verschillende vormen ook nog maar al te vaak door volwassenen.

1. Problemen (thuis)
Niet iedereen leert op een goede manier om te gaan met negatieve emoties. De één kan er met anderen over praten, de ander niet en vlucht in roken, drugs, te veel of weinig eten óf pesten. Als je als kind problemen thuis hebt en er met niemand over durft te praten, kan het zijn dat je die emoties gaat uiten op klasgenoten. Dit doe je dan in de vorm van pesten. Niet alleen kinderen doen dit, ook jongeren en volwassenen hebben soms de neiging om negatieve emoties op anderen te uiten. Zeker online zie je dit veel gebeuren. Mensen die zonder echte goede reden voortdurend allerlei negatief commentaar achterlaten onder video’s of blogs. Er speelt bij deze mensen vaak veel meer dan enkel wat frustratie over een in hun ogen slechte blog of video…

2. Een negatief zelfbeeld
Mensen die zich minderwaardig voelen, die het idee hebben dat ze minder slim, knap en leuk zijn dan anderen, willen dit soms compenseren. Ze compenseren dit door anderen minder leuk te maken door middel van pesten, belachelijk maken, roddelen of kleineren. Als je iemand anders uitscheldt voor sukkel, houd je in ieder geval jezelf voor dat jij meer waard bent dan die ander en minder sukkel bent. Iemand anders figuurlijk de grond in drukken, geeft jezelf tijdelijk het gevoel dat je erboven staat, dat je beter bent. Online zie je ook hoe mensen op diverse fora uitgebreid negatief besproken worden, zwart gemaakt worden, enkel om er zelf een beter gevoel aan over te houden.

8 redenen waarom mensen pesten3. Zelf gepest
Als je eerder zelf gepest werd, kan het zijn dat je om die reden nu anderen gaat pesten. Dat klinkt heel krom, want jij zou toch juist moeten weten hoe het is om gepest te worden? Ja, dat weet je zeker, maar juist omdat je bang bent om weer gepest te worden, neem je die controle en macht in eigen handen. ‘Pesten om niet gepest te worden. Niemand zal me ooit nog pijn doen.’ Pijnlijk, maar wel de realiteit.

4. Groepsdruk
Ik verbaasde me vroeger altijd over de meisjes die ineens mee gingen pesten. Meisjes die normaal gesproken de grootste tutjes van de klas waren en niets durfden, gingen dan ineens stoer meedoen en mij ook uitschelden. Ik kon dat niet uitstaan. Inmiddels begrijp ik dat deze meisjes dat waarschijnlijk deden als gevolg van een soort groepsdruk. Ze waren doodsbang dat wanneer ze niet meededen, zij de volgende waren. Pesten wordt vaak gedaan omdat ‘anderen het ook deden’ en je anders buiten de groep viel.

5. Jaloezie
Mensen kunnen heel naar doen als ze jaloers zijn. Ze kunnen het niet uitstaan dat anderen iets hebben, dat zij niet hebben. Dit maakt dat ze zich gaan afzetten tegen die anderen en dat kan heel eenvoudig door ze te pesten. Eén van de voornaamste redenen voor jaloezie is dat iemand anders meer populair en geliefd is. Dit zorgt voor frustraties ten opzicht van die persoon. Deze frustraties kunnen op korte termijn verdwijnen door ze op die persoon af te vuren. Volstrekt oneerlijk, maar helaas veel voorkomend.

6. Populariteit
Sommige mensen willen graag het middelpunt van de aandacht zijn. We kennen allemaal wel zo iemand. Daar is niets mis mee, maar iemand die pest zoekt die aandacht op een verkeerde manier. Hij of zij heeft vaak geen specifiek talent om indruk mee te maken op andere mensen. Het enige talent wat die persoon heeft is andere mensen belachelijk maken en hiermee aandacht krijgen. Andere mensen lachen om zijn grappen, waardoor hij het gevoel krijgt gewaardeerd te worden. Pesten voor populariteit gebeurt maar al te vaak.

8 redenen waarom mensen pesten7. Opvoeding
Sommige mensen hebben gewoonweg niet geleerd hoe op een positieve en respectvolle manier om te gaan met de mensen om hen heen. Dit kan komen doordat dit tijdens de opvoeding bij hen ook niet gebeurde. Ze werden extreem vrij opgevoed of ze werden met weinig respect behandeld door hun ouders. Het kan ook zijn dat iemand extreem verwend is opgevoed, waardoor deze een enorm ego heeft gekregen. Hierdoor zijn ze gaan denken dat ze de meest geweldige mens op aarde zijn. Iedereen die dat in de weg staat, wordt gepest. Sommige kinderen krijgen op jonge leeftijd al erg veel verantwoordelijkheid en macht. Ze leren niet hoe deze verantwoordelijkheid op een juiste manier te dragen en kennen de grenzen van macht niet. Dit maakt dat ze dit gaan misbruiken.

8. Eenzaamheid
Tenslotte kan iemand gaan pesten omdat die heel eenzaam is. Ieder mens heeft aandacht en liefde nodig. Op moment dat iemand dat te weinig krijgt, kan deze anderen gaan pesten om die aandacht te krijgen. Hierdoor hebben ze tegelijkertijd het gevoel belangrijk te zijn en macht te hebben. Zelfs als iemand wel veel vrienden heeft, kan hij toch het gevoel hebben een tekort aan aandacht te hebben.

Tien redenen waarom iemand gepest wordt
Tenslotte noem ik nog de 10 voornaamste redenen waarom iemand gepest wordt: 1. Fysieke verschijning, 2. Kleding, 3. Klasse of financiële status, 4. Persoonlijke hygiëne, 5. Sociaal gedrag, 6. Taalgebruik, 7. Religie, 8. Lichamelijke/psychische beperkingen. Lichamelijke beperkingen zoals die dat het gebruik van een rolstoel nodig, wandelaars of stokken worden ook vaak het doelwit van pestkoppen., 9. Seksuele geaardheid en 10. Intelligentie.

8 redenen waarom mensen pesten♥ Ik moet eerlijk bekennen dat ik door het schrijven van deze blog qua gevoel wel milder ben geworden ten opzichte van de mensen die mij vroeger hebben gepest. Ik ben me nu meer bewust van de uiteenlopende redenen en zie het nu meer als een tekortkoming en probleem van hen, dan dat er iets met mij mis was. Ik hoop dat iedereen die gepest wordt of werd dit ook een heel klein beetje durft in te zien. Het ligt niet aan jou, het is het probleem dat de pester zelf heeft.

 Werd jij vroeger gepest?

Liefs, Scarlet