Is het opvoeden van een kind door twee vrouwen een zonde? Is het een zonde als twee lesbische vrouwen samen een kind krijgen? Een aantal dagen geleden ontvingen we een e-mail van een voor ons onbekend iemand. In deze e-mail, helemaal geschreven in de vorm van een hart, werd ons duidelijk gemaakt waar wij naar verlangden en dat wij ondanks onze zonde wat betreft onze geaardheid, een tegennatuurlijke omgang, toch nog niet verloren waren. Om niet verloren te gaan en het eeuwige leven te hebben, moesten we echter wel bidden en hard op de deur kloppen zodat deze zich voor ons zou openen. Dit was niet de eerste keer dat we een gelovige tekst ontvingen van iemand die ons verzocht, ons te bekeren omdat we een zonde begaan…

We zouden door de teksten die we ontvangen bijna gaan twijfelen aan onszelf? Is God dan zo veroordelend dat hij mensen zoals wij, die geen enkel kwaad in de zin hebben, iets slechts toewenst? En wat als we ooit een kind krijgen, is dit kind dan automatisch ook gelijk een zonde?

10 redenen waarom God wel van lesbiennes houdtBeiden zijn we niet gelovig opgevoed en hebben we dus weinig verstand van de inhoud van de bijbel. Als er iemand bij ons met Bijbelteksten gaat gooien, kunnen we hier dus vrij weinig mee. Na de bijzondere brief die we ontvingen, kwamen we op een Amerikaanse site echter een artikel tegen waarin tien redenen werden genoemd waarom God wél van lesbiennes houdt. Dit artikel wekte onze aandacht. In deze blog delen we deze 10 redenen graag met je. We hebben de 10 redenen zo goed mogelijk vertaald en, zo nodig, herschreven.

1. De term Homoseksueel
De term “homoseksueel” zag pas in 1892 het levenslicht. Voor die tijd bestond de term nog helemaal niet. Er staat dus nergens letterlijk in de Bijbel dat homoseksualiteit een zonde is. Interactie enkel gebaseerd op lust tussen hetzelfde geslacht wordt in de Bijbel wel veroordeeld, maar dit iets anders dan het veroordelen van alle homoseksuele mensen en relaties. Vandaag de dag hebben we met een hele andere vorm van homoseksualiteit te maken dan degene die in Bijbelteksten bekend was.

2. Seksuele geaardheid
Het concept van seksuele geaardheid bestond in de Bijbel nog helemaal niet. Homoseksueel gedrag werd in die tijd ondergebracht bij dronkenschap en gulzigheid, iets waar mensen in zware tijden gevoelig voor kunnen zijn. Het werd nog helemaal niet gezien als een uiting van seksuele geaardheid.

10 redenen waarom God wel van lesbiennes houdt3. Seksuele onthouding
Volgens de Bijbel is seksuele onthouding (celibaat) een geschenk, geen opdracht of bevel. Dit benadrukt het feit dat seksuele onthouding een vrijwillige keuze moet zijn. Van homoseksuele mensen verlangen dat zij geen seks hebben, is in strijd met de lessen van de Bijbel over celibaat leven.

4. Veroordelen is schadelijk
Het veroordelen van homoseksuele relaties is schadelijk. Jezus zei dat goede bomen, goede vruchten dragen en dat slechte bomen slechte vruchten dragen. Het afwijzen van homoseksuele relaties door de kerk heeft ontzettend veel onnodig lijden veroorzaakt binnen de homoseksuele gemeenschap.

5. Sodom en Gomorra
Er wordt vaak verondersteld dat de de steden Sodom en Gomorra door God werden vernietigd als gevolg van zijn veroordeling wat betreft homoseksuele gedrag. Het enige homoseksuele gedrag waar echter over gesproken werd,  zijn groepsverkrachtingen, maar niets dat te maken had met een liefdevolle, langdurige homoseksuele relatie. God heeft Sodom en Gomorra vernietigd om hun arrogantie, ongastvrijheid en gevoelloosheid ten opzichte van de armen, niet om eventuele homoseksualiteit.

god lesbiennes remonstranten6. Regels
Het derde boek van het oude testament, Leviticus, veroordeelt mannen die seks met elkaar hebben. Het oude testament veroordeelt echter ook het eten van varkensvlees, konijnen, schaaldieren en het knippen van je haar aan de zijkanten van je hoofd. Dit zijn allen regels die christenen ook niet meer opvolgen.

7. Huwelijk
Het huwelijk gaat over toewijding en gaat vaak gepaard met voortplanting, maar volgens het nieuwe testament gaat het over iets diepers. Een levenslange toewijding aan een partner. Het huwelijk wordt zelfs vergeleken met de relatie tussen Christus en de kerk. Hoewel er bij het huwelijk wordt gesproken over een heteroseksuele relatie, gelden de kernwaarden net zo goed voor paren van hetzelfde geslacht.

8. Remonstranten
Er zijn zeker al trouwe christenen die hun homoseksuele broers en zussen accepteren. Een voorbeeld hiervan zijn de Remonstranten. Dit zijn de beginselen van verandering binnen de evangelische kerk. De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen. Binnen deze gemeenschap is het ook mogelijk om als homo te trouwen. Hierboven en onder zie je twee posters van de Remonstranten.

god lesbiennes remonstranten9. Liefde, niet lust
Paulus veroordeelde homoseksueel gedrag als resultaat van overmatige lust gevoelens bij mensen die ook gelukkig zouden kunnen zijn met heteroseksueel contact. Hij keek hierbij niet naar liefdevolle, lange termijn relaties tussen homoseksuelen en lesbiennes. Hij noemde homoseksueel gedrag weliswaar onnatuurlijk, maar dat vond hij ook van mannen met lang haar. Dit laatste wordt echter wel door veel christenen gezien als ouderwets…

Echt triest! Waar heb je geleerd op een vrouw te zoenen? MTV? Katy Parry? God heeft de man en vrouw gemaakt. Het is een zonde om een relatie te hebben met een vrouw. Bekeer je van deze zonde! Hell is de enige plek waar je eindigt!  – Een reactie onder diverse YouTube video’s van ons

10. Oordeel en veroordeel niet
Tot slot, in Lucas 6 staat “Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden.”. Toch is dit iets wat wij regelmatig ervaren. Er worden vanuit christelijke hoek oordelen geveld, en in sommige landen worden op basis van de bijbel zelfs homoseksuelen veroordeeld. Nog mooier is misschien de tekst in hetzelfde hoofdstuk “Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?”, een duidelijke oproep om vooral naar jezelf te kijken voor je andere mensen terechtwijst.

Om tenslotte af te sluiten met onze eerste vragen: ‘Is het opvoeden van een kind door twee vrouwen een zonde? Is het een zonde als twee lesbische vrouwen samen een kind krijgen?’
Nee, wij denken van niet en hopelijk velen met ons ♥