Lesbisch en een kind adopteren: Kan je als lesbisch stel een kind adopteren? Het lijkt ons zeker ingewikkeld, maar tegelijkertijd ook heel mooi en waardevol om een kind te mogen adopteren. Zeker nu het zelf zwanger worden een stuk minder makkelijk blijkt dan we in eerste instantie dachten en hoopten, is adoptie iets wat in onze gedachten rondzweeft. Zou dit iets voor ons zijn? Durven we onze wens om zelf een kindje te krijgen te verruilen voor de wens om een kindje van een ander te krijgen? Tegelijkertijd is het kind dan wel evenveel van ons beiden en is er niet 1 van ons de biologische moeder. Er komen dan geen vragen over wie van ons twee nou de echte moeder is en geen van ons beiden hoeft zich minder waard te voelen, als dat al het geval zou zijn. Maar in hoeverre is het voor ons haalbaar om een kind te adopteren?

Een tijd geleden gingen we op onderzoek uit. We wisten dat het ingewikkeld was, wat we trouwens begrijpelijk vinden want het gaat in de meeste gevallen om hele kwetsbare kinderen, maar dat het zo ingewikkeld was, wisten we niet. Nog voordat je überhaupt kunt starten met het eventuele adoptietraject, moet je deelnemen aan een verplichte voorlichting. Deze voorlichting is zeker niet gratis. De administratiekosten alleen bedragen al 210 euro. De cursus zelf, die bestaat uit vijf voorlichtingsbijeenkomsten van elk 3 uur in Utrecht, kost 1385 euro. Ondanks dat ik denk dat deze bijeenkomsten zeer waardevol kunnen zijn, vind ik dit wel flinke bedragen. Tenslotte moeten we wat betreft de voorlichtingscursus rekening houden met een wachttijd. Na aanmelding moet je gemiddeld 12 maanden wachten voordat je kunt starten met de voorlichting.

Lesbisch en een kind adopterenNa het bijwonen van de vijf voorlichtingsbijeenkomsten worden onze gegevens doorgestuurd naar de Raad van Kinderbescherming. Deze zal namelijk in de maanden erna, maar ook dit kan even op zich laten wachten, een gezinsonderzoek laten uitvoeren. De Nederlandse overheid moet ons namelijk officieel toestemming geven om een kind te adopteren uit het buitenland. Dit wordt ook wel een beginseltoestemming genoemd. Een gezinsonderzoek duurt ongeveer vier maanden. Er wordt tijdens zo’n onderzoek gekeken naar onze relatie, kinderwens, motivatie voor een adoptiekind, inkomen, geloofsovertuiging, sociale netwerk en ons eigen levensverhaal. Joyce en ik hebben in ons verleden beiden te maken gehad met psychische problemen, waardoor de we kans aanwezig achten dat wij een gezinsonderzoek niet positief doorkomen.

Tenslotte wordt een uittreksel uit het Justitieel Documentatie Systeem opgevraagd. In dit uittreksel staan alle eventuele misdrijven en overtredingen die we vanaf ons twaalfde levensjaar gepleegd zouden kunnen hebben. We gaan er echter vanuit dat dit een vrij leeg uittreksel zal zijn, althans dat hopen we… Uiteindelijk zal het ministerie van Veiligheid & Justitie een besluit nemen op basis van het advies van de Raad voor de Kinderbescherming, over het wel of niet mogen voortzetten van de adoptieprocedure.

Lesbisch en een kind adopterenAls we toestemming hebben van de Nederlandse overheid om een kind uit het buitenland te adopteren kunnen we gaan nadenken over uit welk land we een kind willen adopteren. De wachttijd en kosten verschillen per land. De kosten lopen uiteen van 7.500 euro tot meer dan 35.000 euro. De wachttijden lopen uiteen van 1 tot ruim 4 jaar. De keuze voor het land van herkomst van het adoptiekind blijkt echter beperkt voor lesbische stellen. Na wat onderzoek komen we erachter dat het enkel mogelijk is om een kind uit Amerika (en mogelijk Portugal en Zuid-Afrika) te adopteren. De wetgeving in andere werelddelen, daar waar de meeste adoptiekinderen zich bevinden, maakt het onmogelijk om als lesbisch stel een kind te kunnen adopteren. Ook het adopteren van een kind als alleenstaande is veelal niet mogelijk.

Als lesbisch stel zijn wij dus met name op Amerika aangewezen. Hier geldt echter in de meeste gevallen enkel een deelbemiddeling, wat inhoudt dat je de gehele adoptie grotendeels zelf moet regelen. Denk hierbij aan een advocaat en het in orde maken van alle benodigde documenten. Wat tenslotte niet moet worden vergeten is dat de biologische ouders van het kind zelf een profiel mogen opstellen van de voor hen wenselijke adoptieouders. In de meeste gevallen zal dit een man/vrouw samenstelling zijn, waardoor de wachttijd voor een kindje als lesbisch stel een stuk langer kan worden.

Lesbisch en een kind adopterenAls lesbisch stel een kind adopteren is vrij ingewikkeld. Dat is begrijpelijk, maar voor ons ook teleurstellend. We weten nog even niet zo goed hoe we nu verder gaan. Joyce denkt erover na om het proces van mij over te nemen, maar voordat ze hier een keuze in maakt, zullen we eerst een afspraak moeten maken bij de kliniek om eens goed met elkaar over de gang van zaken te praten.

We zijn tenslotte benieuwd: Hoe denk jij over het adopteren van kinderen?


In deze terugkerende, wekelijkse blog delen we onze ervaringen met het hebben van een kinderwens.  Hierin wordt teruggegrepen naar een tijdje geleden.  – Bron info deze blog: Adoptie.nl