Mag een bakker een bruidstaart weigeren te bakken voor een lesbisch aanstaand bruidspaar? Die vraag leggen we graag aan je voor naar aanleiding van een recent artikel in Metro. Aaron en Melissa Klein wezen in 2013 de aanvraag van een lesbisch stel voor een bruidstaart af. Zij deden dit vanuit hun christelijke geloofsovertuiging dat het huwelijk enkel is bedoeld voor een man en vrouw en niet voor een vrouw en vrouw of man en man. “Ik geloof dat het huwelijk een religieuze pijler is van God”, aldus Aaron.

Het lesbische stel dat de bruidstaart wilde laten maken pikte dit niet. Volgens hen ging het hier om discriminatie. Ze sleepten het bakkerskoppel voor de rechter. Dit pakte niet goed uit voor Aaron en Melissa Klein, want het lesbische aanstaande echtpaar werd in het gelijk gesteld. Als kers op de geweigerde bruidstaart moesten Aaron en Melissa een boete van zo’n 125.000 Euro aan het lesbische stel betalen. Dit enorme bedrag kan het bakkerskoppel helemaal niet betalen.

Dit zou kunnen betekenen dat het bakkerskoppel op straat komt te staan. Om die reden werd er recent door een christelijke groepering een inzamelingsactie gehouden voor het koppel. Na een paar uur was er al bijna 100.000 euro bij elkaar verzameld, zei het niet dat de inzamelingsactie eind van deze maand werd geblokkeerd door de crowdfundings website. Het gerucht gaat dat dit de schuld is van homo-activisten. Hoe nu verder is nog onduidelijk.

Mag een bakker een bruidstaart weigeren te bakken voor een lesbisch stel? Wij vinden dit een ingewikkelde kwestie. Het is immers de zaak van de bakker zelf, dus hij mag bepalen, dat is zijn vrijheid, aan wie hij spullen verkoopt, ….maar iemand weigeren om zijn geaardheid? Wat als die bakker van jongs af streng christelijk is opgevoed, kan je het hem dan verwijten dat hij deze normen en waarden heeft? Of is het een schande en is de boete meer dan terecht, ook als dit betekent dat de bakker hierdoor zijn huis uit moet en op straat komt te staan?

Bron: foto taart

Wat vind jij?