Aan mij is al vaker de vraag gesteld of ik naast lesbienne ook feministe ben. Maar waarom? Heus niet iedere lesbienne is actief bezig met het strijden voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Nog los van het feit dat hetero vrouwen en zelfs mannen ook prima feministen kunnen zijn. Er zijn nogal wat misvattingen over wat feminisme inhoudt en wie feministen zijn. Het leek me daarom weleens leuk om hier een blog aan te wijden. In deze blog vertel ik je wat feminisme nou precies is en welke fabels er o.a. bestaan over feminisme.

Wat is feminisme? Het woord feminisme is afkomstig uit het Frans: féminisme, van de Latijnse woordstam femina = vrouw. Feminisme is de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke (machts-)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en vrouwenemancipatie nastreven. Het feminisme kent vele stromingen. Je kan daarom eigenlijk niet spreken over hèt feminisme, omdat elke stroming haar eigen accenten en actiepunten heeft.

feminisme we can do it scarlet hemkes

Feminism is a belief that although women and men are inherently of equal worth, most societies privilege men as a group. As a result, social movements are necessary to achieve political equality between women and men, with the understanding that gender always intersects with other social hierarchies. — Estelle Freedman

Feministen strijden voor gelijkheid. Ze vechten voor het stopzetten van geweld, seksisme, uitbuiting en onderdrukking. Feministen strijden niet alleen tegen vrouwenhaat en ongelijkheid, maar ook tegen homofobie of gender stereotype denkbeelden.

One life is all we have and we live it as we believe in living it. But to sacrifice what you are and to live without belief, that is a fate more terrible than dying. — Joan of Arc

Toen ik op zoek ging naar de meest voorkomende fabels rondom feminisme, moet ik eerlijk bekennen dat ik sommige fabels niet eens wist! Wat een vreemde vooroordelen en misvattingen bestaan er over feminisme! Hopelijk kan ik er hieronder in ieder geval een aantal ontkrachten.

[videos file=”https://www.youtube.com/watch?v=c9SUAcNlVQ4″ width=”100%” height=”350″][/videos]

♥ Feministen haten mannen
Er wordt maar al te vaak gedacht dat feministen mannen haten en als het ware over ‘mannelijke lijken’ gaan als het aankomt op het verkrijgen van gelijke rechten. Dit is absoluut niet waar. Feministen zetten zich in voor gelijke rechten voor iedereen. Zij hebben dus zeker niet de intentie om mannen te benadelen. Ze vinden het enkel belangrijk dat ieder mens, man of vrouw, dezelfde rechten heeft.

♥ Feministen zijn vrouwen
Dat feministen enkel vrouwen zijn, zou je wel denken, maar dat hoeft helemaal niet. Mannen kunnen immers ook strijden voor gelijke rechten. In onderstaande grappige video zie je hoe de ondervraagde mannen er langzaam achter komen dat ze stuk voor stuk allemaal eigenlijk wel feminist kunnen zijn. Het is bovendien ook niet zo dat alle feministen lesbisch zijn. Seksuele voorkeur hangt immers niet samen met het wel of niet strijden voor gelijke rechten.

[videos file=”https://www.youtube.com/watch?v=MN1Qzey2aos” width=”100%” height=”350″][/videos]

♥ Feminisme is denigrerend richting mannen
Dat feminisme denigrerend is richting mannen klopt zeer zeker niet. Feministen willen juist dat ook mannen minder onder de druk hoeven te leven van bepaalde rollen die door de maatschappij van hen verwacht worden. Er zijn nog veel meer rechten voor mannen waarvoor feministen strijden waaronder de mogelijkheid voor mannen om meer verlof op te nemen om bij hun familie te zijn.

♥ Feministen zijn tegen het huwelijk
In een beruchte brief van de evangelist Pat Robertson werd het volgende over het feminisme geschreven: “Het is een beweging die vrouwen aanzet om hun man te verlaten, hun kinderen te vermoorden, hekserij te praktiseren, het kapitalisme kapot te maken en lesbisch te worden.” Dit is echter een aaneenschakeling van idiote beweringen. Feministen zijn zeker voor autonomie van de vrouw binnen het huwelijk, maar zijn ook het huwelijk voor iedereen: hetero en homo. Feministen zijn niet tégen het huwelijk, ze zijn enkel voor gelijke rechten van het huwelijk en binnen het huwelijk.

fabels feminisme♥ Feministen zijn niet vrouwelijk
Veel mensen hebben het idee dat feministen geen make-up dragen, zichzelf niet scheren en geen BH dragen omdat ze niet willen voldoen aan de verwachtingen die de maatschappij aan vrouwen stelt. Dit is niet juist. Er zullen vast feministen zijn die geen make-up dragen, zichzelf niet scheren en geen BH dragen, maar dat geldt zeker niet voor alle feministen. Kan je als feminist dan wel make-up en vrouwelijke kleding dragen? Jazeker, zolang je dit maar draagt omdat je het zélf mooi vindt en niet enkel omdat het van je verwacht wordt als vrouw en om een goede indruk achter te laten bij mannen.

♥ Feministen zijn boos en hysterisch
Vroeger werd er tegen vrouwen die te veel voor zichzelf of anderen opkwamen nogal eens gezegd dat ze hysterisch waren. Dit werd gedaan om te zorgen dat ze hun mond hielden. Niet alle feministen zijn boos, maar ze zijn wel geschokt en verdrietig door alle onrecht die vrouwen wordt aangedaan en vermoeid om het feit dat er nog zoveel gedaan moet worden voor vrouwen. In onderstaande video zie je vanaf minuut 1:56 een antwoord op de vraag waarom feministen altijd zo boos zijn.

[videos file=”https://www.youtube.com/watch?v=fNMIrCJC5F0#t=355″ width=”100%” height=”350″][/videos]

♥ Feminisme is de strijd om macht
Feminisme is de strijd om gelijke rechten voor vrouwen én mannen. Het is zeker niet de strijd om macht. Het gaat enkel om gelijk rechten en in die zin juist het tegenovergestelde van macht.

♥ Feminisme gaat alleen over vrouwen
Feminisme gaat zeker niet enkel over vrouwen. Het komt op voor de rechten van alle mensen. De strijd die feministen al honderden jaren voeren, heeft ook mannen veel positiefs opgeleverd.

Bron foto 1 & foto 3